Spomienky - Štefan Dubieľ *21.01.1887 - †16.09.1984

Ako sa Forbašani zbavili cigánov

07.02.2011 19:59
Kamarátov som mal dvoch. Prvý bol učiteľov syn Lojzo, druhý bol cigán Jožo. My traja sme sa spolu veľmi radi hrávali. Urobili sme si káru a na tej sme furikovali až do zunovania a rozhodovali sme, kto kto má tú káru ťahať. Ja som až také rozhodné slovo nemal, lebo som bol o dva roky mladší. Tak pán ostal pánom, ja ako sedliak bol som kočišom, no a cigán musel byť koňom. Pán sadol na káru, cigán ťahal a ja som ho poháňal, pravda lietal som peľo za cigánom, len toľko, že som nemusel ťahať totú káru, Tak sme lietali a lietali, pán sa chcel voziť a cigán už nevládal. Popri ceste bola medza, cigán skrútil pod medzu a pán sa skotúľal. Keď sa vyštveral hore, schytil cigána za vlasy a poriadne ho počubril. Káru sme vyviezli hore medzou a išli sme domov do učiteľov. Tam sme zavreli...

—————

23. január 1938

03.08.2010 14:38
O šiestej hodine sa stal nezvyčajný úkaz, že to ľudia ozaj do toho času také dačo nevideli. V novinách to pomenovali Polárna žiara. Ukazovala sa nad Vyšnými Ružbachmi a postupovala pomaly dolu nad Lackovú, Kamienku, Jarabinu a vždy ďalej dolu. Tam sa už začala rozšírovať na juh aj na sever. A znovu sa objavila na tom mieste odkiaľ vyšla tá prvá a postupovala zase na západ. To bolo ozaj čudesné zjavenie. Roztiahnuté to bolo po celej oblohe a sa to striedalo, ráz v jednej strane bolo veľmi červené na inom mieste sa tá hustá červeň objavovala tak o 10 hodine, to už bolo roztiahnuté všade. Potom sa začala postupne sťahovať nazad odkiaľ vyšla. Tak, že o 12 hodine bola už nad Vyšnými Ružbachami, ale bola taká hustá, zbitá dokopy, že bola až čierno-červená i tam sa stratila. Počasie bolo dosť...

—————

1.január 1939

29.03.2009 17:12
Zase nový úkaz sa objavil u nás na oblokoch, na sám nový rok ráno. Zima bola strašná v ten rok, tak že dosahovala 39 stupňov a nepoľavilo až 6.fubruára. Ten objav bol taký záhadný, zamrzli obloky v kuchyni. Od dverí na strednej šibe vymrznul voják, helmu mal na hlave, ukrytý bol v zákope, nebolo mu vidno len hlavu a pušku ktorou mieril na východ znázorňujúci Nemca. A zase 7. januára na obloku druhom na vrchnej šibe, vyrástol druhý ale celý vyditeľný v pochode na západ, pušku mal zvesenú na pleci a kráčal. Tak, že zreteľne ho bolo vidno až do Dorotaky, to jest do 6.februára už ráno sa rozpúšťali tie ľady z oblokov, ale ten vždy ešte stál, ale doobeda zmizol tiež. A ten prvý sa stratil skôr, narastol na obloku taký mráz i v tom mraze sa stratil. A to bolo z dnuka zamrnuté z izby, tak že...

—————


Novinky z histórie

Fašiangové tradície zachovávajú aj na Hrade Ľubovňa.

03.03.2019 18:23
Obdobie pred veľkonočným pôstom sa spája najmä so zábavou a hodovaním a inak to nie je ani v regióne severného Spiša a Pienin. „Fašiangy v tomto kúte Slovenska sú atraktívne bohatým programom, ktorý je úzko spätý s neopakovateľnou kultúrou a tradíciami regiónu," uviedla riaditeľka Oblastnej...

—————

Fašiangový sprievod, Forbasy - okolo r. 1978

03.03.2019 16:00
V minulosti sa počas fašiangov organizovali zabíjačky, priadky, dedinské zábavy a konalo sa mnoho svadieb. Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam proti pôsobeniu negatívnych síl. Mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Z toho dôvodu...

—————

Fašiangy vo Forbasoch spestrili masky

13.02.2013 23:34
Forbašania si aj tento rok užili dedinský sprievod v maskách. V obci zavládla v čase fašiangov výborná nálada. Originálne podujatie  je známe široko-ďaleko. Zo zvedavosti naň prichádzajú nielen miestni dedinčania, ale aj ľudia z okolia. „Sme tu s deťmi. Také netradičné masky ich vždy...

—————

Obec Forbasy v časoch druhej svetovej vojny (fotografie)

01.02.2013 18:54
V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu...

—————

Jak še gazduvalo, košylo, grabalo i mlučylo zboze.

19.02.2011 14:51
Raž a ovos – jarec a ovjes Po vypestovaní sa muselo pokosiť (pokošič). Potom sa prevracalo - posudralo (prevracalo hrabľami ale na grabisku - na rúčke od hrabli). Keď bolo suché, tuľalo še do kupky - zhrabovalo sa váľaním do kôpky (bolo to určité množstvo slamy). Dve Kupky sa viazali do...

—————

Razenie mince

02.02.2011 10:46
Kovové krúžky „BARCE“, sa razili priamo v obci a to ručne. Boli 3/4 denné, ½ denné a denné. Tieto dostavali poddaný za povinné robotovanie u svojho pána, podľa odpracovaného času. Forbašská barca je zachovaná len na obrázku. Poddaný podľa zákona z roku 1557 mali vykonavať...

—————