História kostola sv. Doroty vo Forbasoch

Obec ForbasyPrvá  podoba kostola alebo kaplnky, ktorá pochádzala pravdepodobne z 13. storočia nie je známa. Je však zrejmé, že v jej okolí na východnej strane bol cintorín. (No pri poslednej rekonštrukcií boli ľudské pozostatky objavené aj pod samotným kostolom). Kaplnka kedysi tvorila začiatok obce. 

Majová nedeľa vo ForbasochNa jej základoch v rokoch 1712 dal postaviť riadnu kaplnku Grzegorz Ján Chrzciciel (Krstiteľ) Lojecky z vlastných prostriedkov. Od roku 1711 bol farárom v Hniezdnom. Použitý materiál bol kameň a drevo. Kaplnku dal postaviť pre poľských osadníkov aby častejšie mohli navštevovať sväté omše.  R. 1728 ešte nebola ukončená pretože nemala oltár. V kostole sa nachádzal len drevený kríž z roku 1721, ktorý je tam dodnes v starej kaplnke Krista Kráľa. Neskôr bol pristavený renesančný rímsko-katolícky kostol ako hlavná loď. V kaplnke, ktorá ostala ako bočná loď bola sakristia a nad ňou bol drevený chór. Podlaha bola drevená z dosiek. Pozostatky z podlahy sa našli pri rekonštrukcii kostola v rokoch 1994 – 1996, cca 20 cm pod vtedy jestvujúcou keramickou podlahou. Kostol je renesančný, pozdĺžny jednoloďový objekt s polygonálne ukončeným presbytériom bez triumfálneho oblúka. Loď ako aj svätyňa je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Pozadie hlavnej lode tvoril taktiež drevený chór na ktorom bol organ. Veža bola drevená z roku 1909 na ktorej boli dve malé zvony a lana prechádzali cez strop do kostola odkiaľ sa zvonilo. 

Podlaha bola drevená. Jej pozostatky sa našli pri rekonštrukcii kostola v rokoch 1994 – 1996 (približne 20 cm pod vtedy existujúcou keramickou podlahou).

Kostol bol murovaný renesančný pozdĺžny jedno-loďový objekt s polygonálne ukončeným presbytériom bez triumfálneho oblúka. Loď ako aj svätyňa bola zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Pozadie hlavnej lode tvoril taktiež drevený chór na ktorom sa nachádzal organ. Do roku 1922 bolo v kostole len harmónium. V roku 1922 objednali Forbašskí obyvatelia organ, ktorý financovali zo zbierky od rodákov žijúcich v Amerike. V tom čase museli chór rozšíriť aby sa tam nový organ vošiel. S novým orgánom občania zakúpili aj hlavný oltár, ktorý bol vyrobený neznámym bavorským majstrom z Nemecka.

Veža bola drevená a nachádzali sa v nej dva zvony. Veľký zvon bol z roku 1720 na ktorom bol nápis: Ježiš Nazaretský, Kráľ Židovský. Menší zvon z roku 1753 mal názov Ježiš a Mária. V roku 1909 sa previedla rekonštrukcia strechy a zvonice. Laná prechádzali cez strop do kostola odkiaľ sa zvonilo. Zvony boli počas 1. svetovej vojny roztavené na náboje.                                                                                                                                                                  

V rokoch 1924-1925 bola k západnej fasáde pri vstupe pristavaná veža – zvonica. Na jej poschodí vznikol chór s organovou emporou. Šindľová strecha sa vymenila za plechovú. Veža mala byť o 2 m vyššia, ale pri podpise zmluvy s majstrom stavby, došlo k nedorozumeniu. Majster meral výšku veže od spodnej časti základov a Forbašania sa  domnievali, že je to od podlahy. Za ďalšie dva metre si majster ZOON pýtal ďalších 3000 slovenských korún. Obyvatelia s príplatkom nesúhlasili, a tak veža ostala nižšia.

Počas výstavby veže sa zakúpili aj nové zvony. Veľký zvon (priemer 78 cm, výška 72 cm) a stredný zvon (priemer 63 cm, výška 62 cm) kúpili v roku 1924. Malý zvon (priemer 44cm, výška 47cm) v roku 1925. Na zvonoch je nápis: „DAROVALI  FORBASKI  RIM. KATH.  VERIACI.“  Samozrejme nechýba ani rok odliatia 1924 a výrobca: Uliala Zvonolejarňa uč. spol. v Prešove.

Pri rekonštrukcii kostola (1924) bola drevená podlaha zasypaná. Násypom sa zvýšila o 20 cm a do betónu bola položená dlažba. K bočnej lodi bola pribudovaná sakristia a tá pôvodná bola aj s chórom odstránená.

Kostol sv. Doroty vo ForbasochV tejto podobe kostol slúžil až do roku 1994. Vtedy začala veľká rekonštrukcia a prístavba, ktorá trvala do roku 1996 a kostol slúži v dnešnej podobe.

3.Júla.1955 – Kňazské primície, Za kňaza bol vysvätený Ján Regeš.

Jún 1997 – Kňazské primície. Za kňaza bol vysvätený Ľudovít Sýkora.

Spracoval Ladislav Simoník - Od Kacmora 2010


Novinky z histórie

Fašiangové tradície zachovávajú aj na Hrade Ľubovňa.

03.03.2019 18:23
Obdobie pred veľkonočným pôstom sa spája najmä so zábavou a hodovaním a inak to nie je ani v regióne severného Spiša a Pienin. „Fašiangy v tomto kúte Slovenska sú atraktívne bohatým programom, ktorý je úzko spätý s neopakovateľnou kultúrou a tradíciami regiónu," uviedla riaditeľka Oblastnej...

—————

Fašiangový sprievod, Forbasy - okolo r. 1978

03.03.2019 16:00
V minulosti sa počas fašiangov organizovali zabíjačky, priadky, dedinské zábavy a konalo sa mnoho svadieb. Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam proti pôsobeniu negatívnych síl. Mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Z toho dôvodu...

—————

Fašiangy vo Forbasoch spestrili masky

13.02.2013 23:34
Forbašania si aj tento rok užili dedinský sprievod v maskách. V obci zavládla v čase fašiangov výborná nálada. Originálne podujatie  je známe široko-ďaleko. Zo zvedavosti naň prichádzajú nielen miestni dedinčania, ale aj ľudia z okolia. „Sme tu s deťmi. Také netradičné masky ich vždy...

—————

Obec Forbasy v časoch druhej svetovej vojny (fotografie)

01.02.2013 18:54
V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu...

—————

Jak še gazduvalo, košylo, grabalo i mlučylo zboze.

19.02.2011 14:51
Raž a ovos – jarec a ovjes Po vypestovaní sa muselo pokosiť (pokošič). Potom sa prevracalo - posudralo (prevracalo hrabľami ale na grabisku - na rúčke od hrabli). Keď bolo suché, tuľalo še do kupky - zhrabovalo sa váľaním do kôpky (bolo to určité množstvo slamy). Dve Kupky sa viazali do...

—————

Razenie mince

02.02.2011 10:46
Kovové krúžky „BARCE“, sa razili priamo v obci a to ručne. Boli 3/4 denné, ½ denné a denné. Tieto dostavali poddaný za povinné robotovanie u svojho pána, podľa odpracovaného času. Forbašská barca je zachovaná len na obrázku. Poddaný podľa zákona z roku 1557 mali vykonavať...

—————


Zvony v roku 1924

/album/zvony-v-roku-1924/zvony-kostol-forbasy01-jpg/

—————

/album/zvony-v-roku-1924/zvony-kostol-forbasy02-jpg/

—————

/album/zvony-v-roku-1924/zvony-kostol-forbasy03-jpg/

—————

/album/zvony-v-roku-1924/zvony-kostol-forbasy04-jpg/

—————

—————