Obec Forbasy v časoch druhej svetovej vojny (fotografie)

01.02.2013 18:54

V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Forbasy počas druhej svetovej vojny.

Anna Šidlovská (Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa)

Pokračovanie článku s fotografiami...

 


Na fotke je moja babka, Mária Šidlovská (úplne naľavo). Už ako
18-ročná slúžila v rodine učiteľov (rodina Hudrová) v Hendrichovciach.
Na fotke sú aj deti učiteľov a kňaz z dediny (1940).


zdroj: regionalnedejiny.sk

—————

Späť