Železničná trať / Railway line
Orlov - Podolínec
 

Železničná stanica vo ForbasochTrať má jednu, iste svetovú zvláštnosť. Od úmyslu postaviť túto trať, po jej realizáciu ubehlo celé storočie. Prvá zmienka o trati je z roku 1867. Noviny Spišský oznamovateľ pri príležitosti návštevy Spiša grófom Csákym napísal, že stavba železničnej trate sa čoskoro uskutoční. Roky plynuli, o trati sa iba hovorilo. Stavbu začali až za 2. sv. vojny. Prerezali 2 tunely a postavili násypy. Práce prerušili v čase SNP. Po oslobodení v nich pokračovali až do roku 1948, keď prácu pre dôležitejšie úlohy znovu prerušili. Posledná etapa výstavby začala v máji 1960. Stavba sa mala dokončiť do roku 1965. Vyskytli sa však nepredvídané ťažkosti. Pred zárezom ružbašského tunela sa začal zosúvať svah, museli ho odborne “zošiť”.
Trať z Podolínca do Orlova je dlhá 31 km. Na trati je 5 veľkých mostov cez rieku Poprad, najdlhší z nich meria 240 m. Trať prechádza cez 2 tunely: ružbašský (450 m) a míľavský (703 m). Na trati sú 4 stanice a 3 zástavky. Staničnú budovu v Plavči dokončili až v roku 1968. Je v nej colnica. Cesta z Podolínca do Orlova trvá hodinu. Nová železničná trať okrem hospodárskeho hľadiska má nemalý význam aj pre cestovný ruch a turistiku. Sprístupňuje oblasti, ktoré dosiaľ boli veľmi málo navštevované práve pre dopravné ťažkosti.


Traťový Sprievodca:

Vlak za Podolíncom sa približuje k rieke Poprad, vchádza do ružbašského tunela a hneď za ním je zástavka Nižné Ružbachy, Za Nižnými Ružbachmi trať ide po násype. Tu preložili koryto Popradu, čím sa ušetrili dva mosty. Vchádza do míľavského tunela, hneď za ním prechádza trať na pravý breh rieky Poprad a nasleduje stanička Forbasy. Vlak ďalej pokračuje po ľavom brehu rieky Poprad do stanice Stará Ľubovňa. Zo Starej Ľubovne pokračuje trať popri rieke Poprad do zástavky Chmeľnica. Za Chmeľnicou prechádza železnica cez najdlhší most na trati na pravý breh rieky Poprad. Poniže mosta na ľavom brehu rieky stojí povestná Čertova skala. Vlak ďalej zastavuje v stanici Plavnica. Ďalej nasleduje zástavka Hromoš. Železnica prechádza na ľavý breh Popradu a vlak zastavuje v stanici Plaveč. Za Plavčom prechádza trať znova na pravý breh Popradu a vchádza do konečnej stanici na trati – Orlov. V Orlove sa končí trať a pripája sa na trať Košice – Prešov – Čirč.

(Krásy Slovenska 3/1967)

zdroj: rail.sk