Minerálny prameň ("Šťava")

Minerálny prameň Štava obce ForbasyPrameň sa nachádza na vyšnom konci obce za železničným násypom, na ktorom je aj značka prameňa.. Je zachytený do betónovej skruže štvorcového tvaru a voda sa čerpá ručnou pumpou. Nad prameňom je vybudovaný altánok a okolie je upravené. Voda vytvára hrdzavý povlak. Voda je využívaná miestnymi občanmi, ako aj občanmi z okolitých obcí.

 

 

Kyselka

Register

PD - 7

Lokalita

Forbasy

Typ

prameň / the spring

Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy  ZM 1:10 000  27-32-15
 Poloha minerálneho prameňa
na výreze vojenskej mapy
TM 1:50 000  M-34-102-A